2024-06-15
АНУ-ын доллар 3,381.24₮
Ангилал: Хөндөх сэдэв

ЖАГСААЛТ: Тэтгэврийн хуульд орсон өөрчлөлтүүд

2024-01-08 12:05:15

Нийгмийн даатгалын багц хуульд оруулсан өөрчлөлт 2024 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлжээ.

Багц хуулийн өөрчлөлтөд тэтгэврийн тухай хууль багтсан байна. Тодруулбал өндөр настны тэтгэврийг жил бүрийн нэгдүгээр сарын 1-нээс нэмж байхаар хуульд тусгасан байна.

Түүнчлэн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил төлсөн хүн өндөр насны тэтгэвэрт өөрийн сонголтоор гарч болох зохицуулалтыг тусгажээ.

Улсын хэмжээнд 492.4 мянган хүн өндөр насны тэтгэвэр авдаг бөгөөд дундаж тэтгэврийн хэмжээ 685.6 мянган төгрөг байна.

Тэтгэврийн тухай хуульд орсон өөрчлөлтүүд:

зураг
зураг
зураг
зураг
зураг
зураг
зураг
зураг

 

Эх сурвалж: ХНХЯ