2023-09-30
АНУ доллар 3,459.50₮
Шуурхай Төрийн албаны шалгалтыг дөрөвдүгээр сард зарлалаа

Боловсрол

Нэгдүгээр сургуульд 41 хүүхэд авах цохолтыг яамны албан тушаалтнууд хийсэн байна

     АТГ-аас Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яаманд Нийслэлийн төвийн дүүргүүдийн сургуулиудад харьяаллын дагуу элсэх элсэгчдийн тоон мэдээг бодитой гарган… [ Дэлгэрэнгүй ]

123